Varje år kommer det ut studier över hur vi använder internet och utifrån dessa rapporter kan man se tendenser och förändringar i fråga om vad vi använder digitala möjligheter till och hur detta korrelerar med andra händelser runt om i samhället och i hela världen. Tendenser och användarvänlighet är två ord som ofta förekommer när man skall ta fram tjänster eller produkter. Man behöver få reda på vad användarna, konsumenterna, är ute efter för att man skall kunna ta fram någonting som de vill ha.

När det kommer till nyheter och information om vad som sker i landet, har man under en tid funderat kring huruvida digitala forum ersätter eller kompletterat trycksaker. Dock är det svårt att förstå sambandet mellan siffror och verklighet.

De som tillfrågats om vilka medier de använder sig av på internet, säger att de tittar på sidor för kvällstidningar och dagstidningar. Samtidigt har man kunnat se att allt fler väljer att köpa papperstidningar. Är det samma personer som använder båda alternativ, eller har en del av köpargruppen valt bort tryckt information? Allt som oftast kan man se hur människor går i två riktningar när det gäller internet. Man använder datorn hela tiden, men behöver analog stimuli som kanske fylls av en papperstidning till frukost.