hälsokontrollBakteriell vaginos är så pass vanligt att tjugo procent av alla kvinnor med mens drabbas av bakteriell vaginos. Diagnosen kräver en antibiotikakur. Som du säkert redan vet och förstår så är det en läkare som skriver ut dessa. Det är därför viktigt att du, om du efter att ha läst denna text, kontaktar en läkare för tidsbokning om du misstänker att du lider av bakteriell vaginos.

Vad är sjukdomen då? Det är en diagnos som gör att man som kvinna kan känna sig ofräsch, smutsig och obekväm i många situationer. Bakteriell vaginos betyder att bakteriebalansen i slidan har förändrats vilken i sin tur kan leda till att infektioner lättare uppstår då slidans skydd mot dessa försämras. Om du till exempel gör abort eller vill sätta in en spiral i finns det stor risk för att en infektion uppstår. Därför är det väldigt viktigt att du pratar och berättar för din läkare att du tror att du har bakteriell vaginos i god tid innan du gör ett sådant ingrepp.

Vanligt för kvinnor med bakteriell vaginos är en annorlunda typ av flytning. Denna märks av oftast efter samlag eller under mensen och är gråvit och tunn i konsistensen. Ibland är flytningen färglös. Efter mens eller ett samlag kan det uppstå en lukt från vaginan som påminner om rutten fisk. Detta gör att många kvinnor känner ett stort obehag för att ha en sexuell relation och istället väljer relationer med människor som antingen saknar luktsinne eller som nöjer sig med kyssar och kramar. Ett annat problem som kan uppstå om du lider av bakteriell vaginos är att det kliar och svider runt omkring slidmynningen.

Trots dessa symptom finns det kvinnor som har diagnosen men inte visar tecken på den. Då kan det vara svårt att vara säker på om du har det eller inte. Det säkraste sättet är att du kontaktar din gynekolog och ber om att få bli undersökt. Hen kan då säkerställa om du har diagnosen eller ej.

Hur går behandlingen till?

Vanligtvis får du en antibiotikakur som din läkare skriver ut. Denna kur varar i mellan tre till sju dagar. Det är viktigt att du följer anvisningarna noga, precis som med alla andra mediciner. Du kan få kuren i olika former; en gel, en vagitor eller tabletter som du får svälja. När du har tagit din kur ska du vara så gott som frisk igen men risken finns att symptomen kommer tillbaka efter att du har avslutat kuren. Då kan flera behandlingar behövas.