Alla människor kan behöva hjälp för att bryta negativa tankar och beteenden. När våra tankebanor hamnat fel mår vi ofta dåligt och det kan kännas som om vägen tillbaka är lång. Det här kan leda till ett destruktivt beteende. Dessa negativa banor skadar och sårar inte bara oss själva utan också våra nära och kära. Det finns en rad olika behandlingsmetoder för att bryta dessa negativa tankemönster. En väl beprövad väg att gå är KBT. Det är en metod som har visat sig vara mycket effektivt. Resultatet är ett liv fritt från de invanda tidigare mönstren. I behandlingen ges patienten stöd och verktyg för att långsiktigt bryta upp mönstren.

Beroende på var i landet du bor erbjuds olika KBT-alternativ. KBT i Skåne bedrivs på Finjagården, men hit välkomnas människor från hela vårt landet. Finjagården är medlem i Svenska Vård, en branschorganisation för privata vårdgivare och tar emot personer mellan 18 och 50 år som behöver hjälp att hantera ångest, självskadeproblematik, sociala fobier, ätstörningar, neuropsykiatrisk problematik. Ofta kan det ur behandlingssynpunkt vara bra att komma till en ny miljö. Här är det oftare lättare att bryta tidigare mönster. Finjagården ligger i ett lugnt område med vacker natur utanför Hässleholm. Här utgår man från helhetstänk för patienten och här finns specialister på beteendeproblematik. Medarbetarna stöttar patienten under den resa en behandling innebär.

Finjagården har 40 års erfarenhet av behandling och här finns en bred kompetens som hjälper patienterna på sin väg tillbaka till ett friskt och harmoniskt liv. Med rätt stöd och hjälp kan patienten fungera väl i samhället igen. Verksamheten på Finjagården styrs av ett ISO kvalitetssystem. Att söka hjälp är det första steget mot ett friskt liv. En KBT-behandling är krävande, men med stöd från personal och vänner går det att bryta mönster. Vägen till ett friskt liv börjar här.