Europa – med en yta som utgör världens näst minsta – men besitter en befolkning som är den tredje största har en kavalkad av transportmöjligheter för den som är engagerad i att ta fram logistiklösningar för företag och kunder som är verksamma inom transportbranschen. Europas vägnät är stort och komplext men samtidigt lätt att utnyttja för de mängder av åkerier som dagligen transporterar laster från norr till söder.

Flera möjligheter för den som vill transportera

Det existerar mängder av möjligheter för det åkeri som vill kunna frakta en vara från punkt a till punkt b. Punkt a skulle i detta fall till exempel kunna vara Berlin i Tyskland, och punkt B skulle kunna vara Stockholm i Sverige. För att lösa logistiken mellan dessa två punkter har transportören en rad möjligheter av transportmedel för att förverkliga sin plan. Det går att påbörja transporten med lastbil från Berlin i Tyskland och via motorväg ta sig fram till Öresundsbron som korsas för att sedan fortsätta på E4:an vidare mot Stockholm. Så länge som chauffören tar hänsyn till de lagar och regler som råder kring max antal körda mil och lagstadgad vila mellan körturerna är det inga problem för ett åkeri att skicka iväg en lastbil på ett sådant uppdrag.

Gemensamt regelverk gör det enklare

Eftersom EU-länder har ett gemensamt regelverk för att kunna samordna regler kring transporter har det blivit mycket enklare för åkerier att genomföra uppdrag inom europas gränser jämfört med hur det var innan detta gemensamma regelverk upprättades. Tullar, vägtullar, passkontroller och annat har blivit mycket smidigare i samband med EU.