De flesta tänker nog på situationen då man vill köpa eller sälja ett företag då de hör om företagsvärderingar, men det här är faktiskt något som man kan dra nytta av även då man inte vill sälja eller köpa. Faktum är att det finns företag som med jämna mellanrum beställer en företagsvärdering för att få bättre koll på sin verksamhet och för att på så vis göra den bättre lönsam. När man ska beställa den här typen av utvärdering så är det otroligt viktigt att den kommer att vara oberoende, och då oberoende sett ur flera aspekter. Dels så vill man ju inte att den som ska köpa eller sälja får en extra fördel av en rapport som vrids och tolkas på ett sätt som får en att göra det som kommer att vara bäst för motparten, och dels så vill man inte få en tjänst som är till för att man fortsatt ska betala för rapporter som man inte behöver.

Behovet av företagsvärdering

Det kan finnas lite olika tillfällen då man behöver en utvärdering av företaget och dessa kan vara:
• Då man vill sälja
• Då man vill köpa en verksamhet
• För investeringar
• Som underlag för banklån
• För att se hur verksamheten kan drivas vidare

Det finns alltså en hel del olika syften med en företagsvärdering och det är bra att välja ett företag som ger en komplett tjänst som verkligen ger en den information som man behöver. Här ska man vara medveten om att det finns olika sätt att värdera företag på. Ett börsnoterat företag kommer inte att utvärderas som ett som inte finns på börsen. DCF-värdering som rör företagets kassaflöde är den metod som anses vara den mest korrekta, men det betyder inte att denna uteslutande kommer att användas, så ta en titt på hur man utför värderingen innan ett samarbete inleds.

Vad ingår i företagsvärderingen?

Förutom att man får en komplett analys och utvärdering av ett företag så ska man kunna få mer från den här typen av tjänst. Det man bör tänka på är vikten av att arbetet utförs på ett oberoende sätt. Det ska ingå en rad olika faktorer som prognoser så att man inte bara förlitar sig på bokslut eller jämförelser som inte ger en komplett bild. Erfarenhet är en nyckelfaktor men även den kontakt man får med den person, eller det team, som kommer att ta sig an uppdraget. Du bör kunna få konsultation där allting kan diskuteras på ett tydligt sätt och där du kan framföra synpunkter som kan leda till ändringar i utvärderingen. Olika företag erbjuder olika tjänster så jämför innan du väljer för att få ut bra service och en tjänst som du verkligen kommer att kunna lita på.

Rådgivning är viktigt

Kom ihåg att rådgivning kan vara viktigt. Det är inte alla som är proffs på det där med att analysera ekonomiska beslut och prognoser och då är det verkligen skönt att få hjälp av ett företag som talar ens eget språk. Det här kan ju leda till att man får en större insikt samtidigt som man kan fatta bättre beslut, och det oavsett om man ska sälja, köpa, eller investera i ett företag.