Då Stockholm är en gammal stad med en anrik historia så innebär detta att de gamla husen ibland måste ses över för att behålla sin glans. Stockholm som stad är faktiskt väldigt duktiga på detta och man genomför ständigt arbeten med främst äldre hus för att dessa även i framtiden ska kunna fylla en funktion i form av bostäder och som mål för turister. Kommer man till Stockholm som turist så vill man ju nämligen se de äldre husen som man hört talas om och att kunna vandra omkring i exempelvis Gamla Stan och njuta av fasaderna är alltså en förutsättning för Stockholm som stad och dess turism. Därför jobbar man i Stockholm aktivt med fasadrenovering och har många företag som specialiserat sig på just detta.

Man genomför en fasadrenovering på en äldre byggnad dels för funtionalitet och dels alltså för att de ska bli vackrare. Kända exempel i Stockholm där man just nu håller på med en fasadrenovering är Slottet och Nationalmuseum och där ser man verkligen hur man i Stockholm tar detta med fasadrenovering på allvar. Dessa två byggnader är ju nämligen lite av nav i hela turistnäringen och att därför täcka hela slottet för att genomföra en fasadrenovering är alltså väldigt vågat – men absolut nödvändigt. Man kan allstå genom denna fasadrenovering säkerställe att även kommande generationer kommer att kunna njuta av denna sevärdhet i Stockholm och dessutom få slottet att mer likna sitt ursprungliga skick.

Man bedömde alltså här att man kunde ta några år för fasadrenovering – och kanske minskad turism – mot att framtiden kommer att dra mycket mer folk. Här har Stockholm verkligen tänkt långsiktigt snarare än att se till den snabba vägen – en fasadrenovering av slottet var absolut nödvändig och kunde inte skjutas upp. Detta borde fler städer ta efter för att på sikt kunna visa turister och framtida generationer hur saker verkligen såg ut och detta mer än att bara visa upp bilder ur en bok.

Fasadrenovering är alltså otroligt viktigt och sedan om det handlar om slottet i Stockholm, Buckingham Palace i London eller Peterskyrkan i Rom spelar ingen roll – huvudsaken är att man agerar i tid och inte låter stadens sevärdheter förfalla.

Hur lång tid tar en fasadrenovering i Stockholm?

Hur lång tid sedan en fasadrenovering egentligen tar varierar och beror helt på arbetets omfattning samt i vilket material det är byggt av. Slottet i Stockholm har ju exempelvis flera års arbete med fasadrenovering framför sig och detsamma gäller även Nationalmuseum. Det får ta den tid det tar, helt enkelt och åtminstone då det handlar om sådana landmärken.

För privatägda bostäder så brukar en fasadrenovering dock gå lite fortare och smidigare och här kan vi alltså tala uppskattningsvis om några veckor. Man ska dock veta att ju längre man väntar med sin fasadrenovering, ja, ju längre tid kommer det också att ta den fag man verkligen sätter igång. Det är alltså en god idé att ta tag i detta direkt och detta oavsett om man bor i Stockholm eller någon annastans i Sverige.