Anledningen till att allt fler villaägare i Sverige börjar bygga uterum i anslutning till sina hus går att förklara genom två saker. Först och främst så handlar det om att man numera får bygga ett uterum betydligt större än vad man tidigare fick göra och detta kan man tacka en man vid namn Stefan Attefall för. Stefan Attefall är nämligen namnet på den förre bostadsministern och det var han som drev igenom förslaget om att bland annat uterum – både väggfasta och fristående – skulle få expanderade mått.

Dessa mått är idag 25 meter2 för ett fristående uterum och 15 meter2 för det väggfasta – en väldigt stor skillnad som alltså gjort att allt fler människor runt om i landet börjat bygga dessa. Det här är alltså en av anledningarna till att uterum blivit så populära – att man får bygga dem större ger naturligtvis större möjligheter och ökar användningsområderna. Och det finns en rad olika modeller av uterum att välja bland.

Dessutom får detta ske utan bygglov och detta har ju även det spelat in – att slippa den onödiga byråkratin är något som inte går att mäta med pengar. Ett uterum får alltså byggas om man bara får ett godkännande från den kommun man är bosatt i – något som inte brukar vara något större bekymmer.

Anledning nummer två till varför uterum ökat sin popularitet i Sverige handlar helt om hur användbara de är. Här inkluderar vi båda varianterna och talar alltså både om det mindre väggfasta och ett fristående uterum.

Två typer av uterum finns

Vid det väggfasta så gäller alltså måttet 15 meter2 och detta måste vara i anslutning till det befintliga huset. Här ser man främst att detta passar för att använda som matsal och där man även under vintertid kan bjuda på lite finare middagar för vänner, släkt och bekanta. Det gäller bara att isolera detta uterum om man även vill använda det även på vinterhalvåret och gör man det så finns det absolut inga hinder. Detta väggfasta uterum har alltid varit populärt, men ser nu ytterligare en ökning i och med de utökade måtten.

Det som dock verkligen har ökat rejält är den andra varianten av ett uterum och här menar vi alltså det fristående. Just detta fristående uterum var förr om åren något som mestadels användes till förvaring och något som man slängde in saker som inte längre användes i. Detta var alltså innan den ovan nämnde Stefan Attefall kom i bilden med sina större mått.

I och med att man numera får bygga ett fristående uterum upp till 25 meter2 så har ju detta blivit ett rum som går att använda som ett mindre hus. Något som alltså även de flesta familjer som byggt ett sådant också gör. Man drar in både el- och vatten och möblerar det som om det vore ett boende och det var faktiskt också detta som var Stefan Attefalls tanke och plan med hela projektet.

Han ville genom att utöka dessa mått för ett fristående uterum skapa mindre bostäder där folk helt enkelt kunde bo och leva. Hittills ser det ljust ut – det byggs nämligen fristående uterum som aldrig förr och detta över hela Sverige.