Stockholm är en så pass stor stad att man hela tiden behöver människor med specialkunskaper och dit räknar vi definitivt veterinärer. För att få kalla sig veterinär krävs det nämligen att man har gått högskola och då det enbart finns en sådan som utbildar veterinärer i Sverige så gör detta att enbart de bästa kommer in. Man har nämligen ett av de tuffaste kraven för att få komma in på utbildningen så det krävs alltså någonting alldeles extra för att få kalla sig veterinär.

Detta kan vara värt att tänka på för människor som avfärdar veterinärer och deras yrke som några slags pseudo-läkare som varit för dumma för att bli riktiga doktorer – det är alltså svårare att komma in på veterinärsutbildningen än vad det är att komma in för att läsa till läkare. Veterinärer är alltså väl värda att både beundra för deras yrkesskicklighet samt för det som tagit dem dit men de höga antagningskraven har även en baksida – nämligen bristen på veterinärer som finns i Sverige.

Det finns nämligen ett skriande behov av kunniga och välutbildade veterinärer och detta oavsett var i Sverige man bor men främst ser man att Stockholm behöver fler. De veterinärer som just nu är verksamma i Stockholm jobbar nämligen väldigt hårt som det redan är och då dessutom befolkningsmängden hela tiden ökar så kommer det även i framtiden att behövas allt fler veterinärer som kan starta egna praktiker just där.

Hur jobbar veterinärer i Stockholm?

Vilken inrikting man sedan tar är upp till en själv. I Stockholm – och över hela landet – så finns det ju nämligen alltid utvägen att jobba mer mot miljöfrågor om man känner att detta är intressant och här menar vi främst livsmedelsindustrin. Just denna del är lite bortglömd då man talar om veterinärer men här fyller man en väldigt stor funktion då man åker omkring på exempelvis bondgårdar och ser hur djuren sköts, hur hygienen är samt allt annat sköts på bästa sätt. Veterinären har en stor roll i hur köttet på din tallrik kommer att se ut och detta oavsett var i Sverige du bor – det kan vara Stockholm, Malmö eller Kiruna. Det är också därför som man bara kan hoppas att övriga Europa och världen intar samma hårda hållning som vi i Sverige gjort och att man framförallt ger veterinärer samma stora roll som vi har gjort. På så sätt skulle skandaler definitivt kunna undvikas och hela vårt sätt att se på kött skulle säkerligen komma att ändras.

I övrigt så jobbar naturligtvis även veterinärer i Stockholm på mer traditionellt sätt och behandlar sjuka och skadade djur likadant som veterinärer i exempelvis Sundsvall. Det som kan skilja är dels omfattningen av hur många djur som dagligen behöver hjälp samt även vilken typ av djur som veterinärer i Stockholm får behandla. I och med Stockholms storlek så finns ju nämligen en större chans att veterinärer stöter på djur av det lite ovanligare slaget och där man då måste använda sig av hela sitt kunskapsförråd. I sådana lägen ska man vara väldigt tacksam att veterinärer har en så pass svår och tugg utbildning i ryggen, eller hur?