Som digital frilansare kanske du jobbar med utveckling, internetmarknadsföring eller transkribering. Oavsett, så kan ditt levebröd vara beroende av din dator och dina hårddiskar. De flesta företagare väljer att ha någon form av företagslarm – men kan det verkligen appliceras på frilansare med datorn som arbetsverktyg?

Företagslarm om du har eget kontor

Om du har ett eget kontor, vilket vissa har, så är det något som berättigar behovet av ett företagslarm. Troligtvis har du någon form av försäkring om du har en lokal, och den försäkringen kan bli billigare om du har ett bra företagslarm. Ganska logiskt så – försäkringsbolaget tar ju en mindre risk om din lokal är väl skyddad.

När du beräknar kostnaderna för din säkerhet är det här något du kan ha i åtanke. Säg, för exemplets skull, att larmet kostar 500 kronor i månaden, men din försäkringspremie sänks med 50 kronor i månaden för att du skaffar larmet. Effekten blir att larmet är inte är så kostsamt som det först kan verka – för en försäkring behöver du ju sannolikt oavsett.

Om hemmet är ditt kontor

Normalt är hemrelaterade utgifter något som ska förmånsbeskattas hos den som äger hemmet. När det gäller larm finns det dock vissa undantag, och det kan vara okej att dra av ett ”företagslarm” i hemmet under vissa förutsättningar.

Dock så blir det nog inte det som är det mest avgörande för säkerheten för en digital frilansare. Kanske skyddar man sig bäst genom att gömma undan datorn när man inte är vid den, använda sig av både hårddiskar och moln-backup samt ha starka lösenord. Något annat som är viktigt är givetvis goda försäkringar.

För dig som driver E-butik

Någon som driver en E-butik är förvisso kanske inte en frilansare, men ändå någon som sannolikt har laptopen som det huvudsakliga arbetsredskapet. Den som driver en E-butik med eget lager bör givetvis säkerställa god säkerhet här, till exempel genom ett bra företagslarm.

I samma veva som ett företagslarm beställs kan de stora larmoperatörerna erbjuda fler säkerhetsåtgärder och baka in det i paket. Det kan till exempel handla om följande:

  • Fria väktarutryckningar
  • Direktuppkoppling till larmcentral som vidtar åtgärder när någonting sker
  • Kameraövervakning

Vissa larmföretag kan även erbjuda lösningar som aktivt avbryter inbrott, till exempel genom att sprida ut tjock dimma i rummet, så att tjuven inte ser någonting.